Kraj ocenil vítězné obce ve sběru odpadu za rok 2018

Má to smysl, třiďte odpad!

více