• Jak si vede náš kraj?

    Seznamte se s výsledky Karlovarského kraje za rok 2021.

     

     více

Aktuality

Jak na vánoční třídění odpadu?

Vánoce jsou pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím v roce. Zároveň je období adventu spojeno se zvýšenou produkcí odpadu. Jak tedy správně naložit s „vánočním“…

Češi to mají k barevným nádobám blíže než Usain Bolt do cíle

Jamajský sprinter Usain Bolt posunul hranice lidských možností, když uběhl 100 metrů za necelých deset sekund. Za jak dlouho dojdete k nejbližšímu kontejneru na tříděný odpad, když jeho průměrná…

Putovní Křišťálová popelnice míří do Uherského Hradiště!

Češi loni třídili odpady doslova jako o život. Meziročně vytřídil každý obyvatel ČR v průměru o 5 kilogramů odpadu více než v roce 2020. Každý tak loni…

Barevné kontejnery
v Karlovarském kraji

Obyvatelé Karlovarského kraje mají možnost třídit své odpady aktuálně do 3 105 modrých kontejnerů na papír, 3 495 žlutých kontejnerů na plast, 2 947 kontejnerů na sklo, 157 kontejnerů na nápojový karton a 367 kontejnerů na kov. K tomu mají obyvatelé ještě k dispozici 1 009 menších nádob na papír a 1 331 na plast, které mají lidé přímo u svých domů.  Jedno veřejně přístupné sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 98 obyvatel.

Kontejnery nemusí být umístěny ve všech obcích a městech, protože ne všude se třídí odpady právě do barevných do kontejnerů. V některých případech se s úspěchem třídí do pytlů, jiné obce naopak využívají sběrné dvory, místní výkupny, apod.).


V roce 2021 vytřídil každý obyvatel Karlovarského kraje v průměru


22 kg
papíru

16,6 kg
plastu

13,8 kg
skla

0,46 kg
nápojového kartonu

21,2 kg
kovu

Akce v našem kraji

městské a obecní slavnosti | dětské akce | besedy

Přejít na přehled

Třídíme odpad

Odpady produkujeme skoro při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou např. použité plastové obaly, staré oblečení, slupky od banánů, láhve od limonády nebo také odřezky v truhlárně, stavební suť, popel z kamen a další věci, které již nepotřebujeme nebo nechceme. V okamžiku, kdy se nepotřebné věci chceme zbavit, vzniká odpad. S odpadem je každý povinen nakládat tak, aby nebyl pro nikoho nebezpečný, a aby neškodil životnímu prostředí.

Jak správně nakládat s jednotlivými složkami domovního odpadu? O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, nicméně existují obecné zásady, které lze uplatňovat i bez znalosti příslušných vyhlášek obcí. K tomu dále pomáhají také návodné polepy přímo na sběrných nádobách, které shrnují  informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit (zejména co do nich patří a co ne).

Sklo

se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Papír

patří do kontejneru modrého. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Plasty

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

Nápojový karton

známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů.

Kovy

jsou ceněnou surovinou, jejíž sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, sběrných dvorů, formou vyhlášených svozů „železná neděle", či prostřednictvím šedých sběrných nádob.

Objemný odpad

tvoří např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilních sběrů.

Nebezpečný odpad

nalezneme také v téměř každé domácnosti. Zejména staré léky, obaly od hnojiv a prostředků od škůdců a plevele, domácí chemie a čističe, barvy a laky, staré olověné baterie či zářivky apod.

Elektroodpad

neboli elektrické a elektronické přístroje, jako jsou domácí bílá technika (lednice, pračky...), malé přístroje (žehličky, kávovary...), přístroje na zahradu a hobby, zářivky, výbojky či baterie.

Bioodpad

je biologicky rozložitelný komunální odpad z odkrojků od zeleniny, zbytků jídla, napadaného listí a větví apod.

Jak funguje SYSTÉM EKO-KOM?

chci vědět více

Navštivte také ...

Má to smysl, třiďte odpad!

více