Vítěznými obcemi Ligy odpadů 2010 se staly Otovice a Františkovy Lázně

Má to smysl, třiďte odpad!

více